Kontakt

Skontaktuj się z nami


1Opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika.

2 Opłata za jeden impuls za całą rozmowę niezależnie od czasu trwania.