Forum

Odpowiedz na wątek

dania offline2012-09-21 17:01:15 Re: Akcje pracownicze Energa S.A.

Prospekt informacyjny – Energa SA:

"Akcje pracownicze sa pełnoprawnymi papierami wartosciowymi, a ich nabycie upowania
nie tylko do praw o majatkowym charakterze własnosci, ale równie do corocznego odbioru
wypłacanej dywidendy oraz udziału w walnych zgromadzeniach danej spółki.
Transakcja zakupu akcji pracowniczych, w przypadku których minał okres niezbywalnosci,
jest realizowana w biurze maklerskim prowadzacym depozyt papierów wartosciowych
danej spółki. Umowa cywilno – prawna kupna – sprzeday akcji jest sygnowana przez
Zbywce oraz Nabywce akcji oraz swiadczona notarialnie przez maklera giełdowego
posiadajacego odpowiednie uprawnienia. Nabywca otrzymuje Imienne Zaswiadczenie
Depozytowe stajac sie włascicielem akcji imiennych. Tu przed debiutem giełdowym
nastepuje (na zlecenie własciciela) konwersja akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz
zapisanie na dowolnym rachunku maklerskim w wybranym przez własciciela akcji domu
maklerskim."

wedle moich informacji:

"Zgodnie z przyjętą obecnie drogą prywatyzacji, Spółka Energa SA zostanie wprowadzona na parkiet GPW bezpośrednio do końca kwietnia 2013r (rzeczywisty czas debiutu giełdowego wg niezależnych analityków giełdowych mieści się w granicach od listopada roku 2012 do kwietnia roku 2013)."

Ale myślałam, że może ktoś bardziej w temacie niż ja:). Ja do tej pory co najwyżej w fundusze się bawiłam, ale to dużo mniej skomplikowane.