Blog

Zespół mBanku, [mEkipa] offline2010-05-11 13:06:09 Zmiana regulaminów w mBanku

Zmiana czasu z zimowego na letni

Informujemy, że z dniem 14 maja 2010 roku ulegają modyfikacji następujące regulaminy mBanku:

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych eMAX Lokata w mBanku

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych mLOKATA w mBanku
Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych w mBanku

 

 

Zmiany wyżej wymienionych dokumentów polegają na dodaniu treści:
- "Na dowód otwarcia rachunku lokaty Posiadacz lokaty otrzymuje Potwierdzenie otwarcia lokaty dostępne w serwisie transakcyjnym pod adresem www.mbank.pl" w:

  • paragrafie 3, ustęp 3 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych eMAX lokata w mBanku,
  • paragrafie 3, ustęp 4 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych mLOKATA.

- "Na dowód otwarcia lokaty Klient otrzymuje Potwierdzenie otwarcia lokaty dostępne w serwisie transakcyjnym pod adresem www.mbank.pl" w:

  • paragrafie 4, ustęp 5 Warunków otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych w mBanku.